Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2019 16:37, số lượt xem: 99

Đường thôn ngàn lá vàng rơi,
Ngước nhìn xao xác đầy trời én bay,
Nắng dịu sóng lúa heo may,
Triền đồi vàng rực gió lay cải ngồng.

tháng 8/1967-Sơn Châu-Quế Sơn