Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2021 17:13, số lượt xem: 50

Heo may gió nhẹ thổi mây về,
Thu nửa mùa sang, đông sắp kề.
Hơi lạnh len vào chăn gối chiếc,
Non cao in bóng nước sông quê.
Hơi thu nương bóng cô hồn rủ,
Trăng sáng đèn dong con trẻ mê.
Thấp thoáng lều tranh ngơ ngẩn khói.
Lòng tơ vương vấn, lời lê thê...