Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2021 14:41, số lượt xem: 35

Bạn Lang chở đến Golden Gate (1),
Thăm viếng cầu treo nổi tiếng nầy.
Cầu nối Cổng Vàng vào cửa vịnh (2),
Cầu màu cam đỏ xưa đến nay.
Trên lề du khách tham quan viếng,
Dưới dạ kỹ sư trưởng tượng bày (3).
Danh tiếng Cựu Kim Sơn biểu tượng (4),
Kỳ quan thế giới đến ngày nay.

(1) Bạn học Lý Bạch Lang chở vợ chồng tôi từ San Jose lên viếng cầu Golden Gate và Bến Ngư Phủ ở SanFrancisco.
(2) Cầu nối liền Cổng Vàng là cửa ngỏ vào vịnh SanFrancisco và Thái Bình Dương.
(3) Bên cạnh dạ cầu phía SanFrancisco có bức tượng đồng Joseph Strauss kỹ sư trưởng công trình tay trái cầm bản vẽ.
(4) Cầu được coi là biểu tượng của SanFrancisco (Cựu Kim Sơn)