Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2021 19:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 12/11/2021 04:38, số lượt xem: 70

Thăm thầy Công Tụng, Montreal,
Nhà Thánh Roseph’s thầy dẫn thăm (1).
Phong cách phục hưng toà cổ kính,
Đồi cao toà ngự thật nghiêm trang.
Trang hoàng nội điện màu thanh nhã,
Kiến trúc vòm cong Hy Lạp sang.
Du khách ngày thường lần lửa viếng,
Lúc nào cũng có khách tham quan.

(1) Thấy Thái Công Tụng dạy Thổ Nhưỡng tại Trung Tâm QG Nông Nghiệp Sài Gòn trước 75 sau đó ông là Chuyên viên FAO (Lương Nông Liên Hiệp Quốc) hướng dẫn đi thăm Nhà thờ Saint Joseph’s, Montreal, Canada (22/6/2013).