Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2021 19:52, số lượt xem: 88

Đến viếng Ottawa buổi đẹp trời,
Thủ đô kinh tế của một thời.
Toà nhà nghị viện công trình cổ,
Triển lãm bảo tàng đủ mọi nơi.
“Ngọn lửa trăm năm” luôn cháy mãi,
Thị dân cuộc sống vẻ thảnh thơi,
Phá thai biểu lộ không đồng ý,
Biểu ngữ giương cao chỉ một người (1).

(1) Vào ngày 19/6/2013 chúng tôi viếng thăm đồi Nghị viện, ngay tại Quảng trường bên “Ngọn lửa trăm năm” (Centennial Flame) thấy có 1 người chống phá thai đứng biểu tình.