Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 15:46, số lượt xem: 98

Vốn dòng hải khấu biển đông,
Tố Như mô tả thành trang anh hùng.
Mắc mưu Tôn Hiến thân cùng,
Cũng vì việc nước bàn chung đàn bà.

Xưa nay công việc quốc gia,
Đàn bà can thiệp khó mà bình an.
Từ công vị nể phu nhân,
Hàng triều mới bị chôn chân giữa vòng.

“Trơ như đá vững như đồng”,
Hiên ngang cốt cách của giòng hùng anh.
Dù cho sự nghiệp chẳng thành,
Cũng ghi khí phách sử xanh muôn đời.