Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2021 20:59, số lượt xem: 76

Hương lửa một năm đương mặn nồng,
Nợ trần vướng vít gỡ chưa xong,
Ngày đêm quê cũ còn nhung nhớ,
Tạm biệt phu nhân chớ bận lòng.
Tiên giới trời mây rời cánh hạc,
Cảnh quan trần thế thấy hư không.
Thiên thai lạc lối còn mơ mộng,
Suối biếc hoa đào cười gió đông.