Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2021 16:25, số lượt xem: 57

Thời gian nhà có cách ly,
Bởi con vi rút cô vi làm phiền,
Tắc kè chú sợ đến phiên?
Hay sao chú lại trốn bên hẽm nhà?
Lúc này phong toả ngõ ra,
Chú không được tiếp dế mà ăn thêm.
Chú đành tự túc kiếm thêm,
Côn trùng, mối gián nhiều bên kẹt nhà,
Một anh bộ đội đi qua,
Nghe kêu mấy tiếng anh rà hỏi thăm.
Xóm giềng bảo chú đang nằm,
Giữa hai nhà có hẽm ngăn thông hành.
Chủ e chú bị bắt hành!
Khuyên rằng chú hãy nhanh nhanh vào hè (1)!
Chú nào có chịu trở về,
Hằng đêm chú mãi “tắc kè” kêu rân.
Cứ năm mười phút một lần,
Bốn năm tiếng “tắc kè” vang đêm trường.
Kêu lên thu hút bạn đường,
Hay là giao tiếp bầy đàn cùng nhau.
Từ ngày chú đến ở lâu,
Điều hên con út có mau việc làm.
Việc xui gặp bệnh lây lan,
Cô Vi người lớn lây sang hai người.
Đã tiêm một mũi chủng rồi,
Nên không nặng cách ly thôi tại nhà.
Hai tuần sau hết ngay mà,
Có hên thì có xui ra ngay liền.
Âm dương hai mặt đồng tiền,
Hên xui may rủi gắn liền với nhau.
Chúng ta nên gắng nguyện cầu,
Ơn trên giúp đỡ qua mau dịch này.
Đừng vì đồn thổi xưa nay,
Đổ thừa con vật tội này oan thay!

(1) Hiên nhà.