Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2018 09:53, số lượt xem: 181

Xuân trồng hoa màu đậu cà
Hè về lúa mía heo gà tằm tang.
Thu về trên cánh đồng vàng,
Rô, tràu, trê diếc, dễ dàng cắm câu.
Chớm đông mưa ruộng ngập sâu,
Sắp xuân tháng chạp lạnh hầu thấu xương.