Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2018 09:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 21/08/2020 08:26, số lượt xem: 324

Xuân trồng khoai sắn đậu cà
Hè về lúa mía heo gà tằm tang.
Thu về trên cánh đồng vàng,
Rô, tràu, trê diếc, dễ dàng cắm câu.
Chớm đông mưa ruộng ngập sâu,
Sắp xuân tháng chạp lạnh hầu thấu xương.