Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/06/2018 11:09, số lượt xem: 322

Thuyền ta tách bến từ đây,
Non sông đứng lặng tiễn ngày người đi,
Cánh chim bạt gió ngại gì
Trường giang giòng nước phẳng lì dần trôi.

Quế Sơn, Tháng 6 năm 1964