Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2021 21:02, số lượt xem: 81

Rỗi thì câu cá, tát đìa mương,
Bận rộn gặp mùa lúa mía đường.
Thong thả dâu tằm mùa nắng ráo,
Nóng nung tắm gội, đội dầm sương.
Ơn trời mưa gió năm hoà thuận,
Lộc đất hoa màu tiết ngát hương.
Phong vị ruộng vườn trông cũng thú,
Mùa nào thức nấy sẵn tươi luôn.