Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2021 16:08, số lượt xem: 110

Mẹ tôi ốm yếu nhỏ người,
Đảm đang mọi việc trong đời nông dân.
Ruộng xa cho đến vườn gần,
Cấy trồng gồng gánh chẳng cần nhờ ai.

Nhớ thời kháng chiến chín năm,
Máy bay Pháp bắn phá băm xóm làng.
Một hôm không kịp xuống hầm,
Trên lưng mẹ cõng vội nằm xuống ngay.

Giặc bay lượn sát trên đầu,
Chắc rằng thấy rõ nhưng đâu bắn người.
Đàn bà con trẻ rõ mười,
Trừ khi đạn lạc giặc trời phải kiêng.

Nghề nông bận rộn triền miên,
Hoa màu, tằm, lúa gắn liền công lao.
Sức người vun xới đất màu,
Không dùng hoá chất công lao động nhiều.