Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2020 11:37, số lượt xem: 230

Lúa gặt chất bờ chiều nắng hoe,
Đường thôn chống gậy ngắm chiều quê.
Bên đồi rẫy bắp còn xanh mướt,
Gần suối Rù Rì mấy khóm tre.