Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 08:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 25/09/2019 15:48, số lượt xem: 204

Khói lửa bao năm vừa mới tan,
Hôm nay mới thấy ánh trời quang.
Đường về quê cũ xa vời vợi.
Ve tiếng đầu mùa chợt cất vang.
Thấp thoáng điệu sầu đường bước tới,
Qua ngày càng não tiếng như than.
Nghiêng tai chẳng dám nghe chi nữa,
Còn mất thêm buồn người xóm làng.