15.00
Đăng ngày 12/06/2021 21:30, số lượt xem: 149

Phòng văn cô tịch tối trời,
Suốt đêm lợp bợp giọt rơi thềm ngoài.
Xạc xào tàu chuối động hoài,
Năm canh thánh thót rớt dài chẳng ngơi.
Tiếng khua bụi trúc song lơi,
Nhẹ nhàng chuông vẳng bời rời vào mơ.
Bên đèn chợt tỉnh dậy chờ,
Sấm vang đứt nối đến mờ bình minh.