Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2021 09:27, số lượt xem: 145

Dâu non hái hết bóng thưa,
Bủa rang(1) tằm chín kén vừa dầy sân.
Hỏi người xóm cách làm ăn,
Sao nghèo vất vả siêng năng có thừa?

Tằm tang nghề ít nắng mưa,
Chỉ là hái lá dâu vừa tằm ăn.
Đêm hôm canh lúc dâu tàn,
Cho thêm dâu mới tằm càng lớn thêm.

Con tằm không dễ sống êm,
Người chăm phải sạch thân mình thơm tho.
Đàn bà con gái luôn lo,
Gặp kỳ đến tháng không cho chăm tằm.

Siêng năng cực khổ trăm chiều,
Ruộng nương lúa má bao điều lo toan.
Bởi chưng đất xấu khô cằn,
Dù làm nhiều ruộng thiếu ăn giáp mùa.

(1)Cây rang là cây bụi trên đất đồi sỏi đá dùng làm củi đun, đem tuốt lá đem kết thành tấm 2m X 2m X 0,3 m có chân đứng để rãi con tằm chín lên làm tổ kén. Tấm này ngày nay gọi là Né.