Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 10:38, số lượt xem: 85

Nắng xuân hoa tết nở tươi,
Mai vừa chớm nở, cúc phơi cánh vàng.
Nắng hè rọi ánh chói chang,
Xanh thâm lúa nước trảng (1) tàn bụi khô.
Nắng thu dìu dịu đôi bờ,
Chàng Ngưu ả Chức đợi chờ năm sau.
Nắng đông sưởi ấm hoa màu,
Đất trồi nấm mối (2), ruộng sâu ngập đầy.
Buâng khuâng trước cảnh trời mây,
Vầng dương ló dạng cỏ cây đón mừng.

(1) Trảng, khoảnh dất rộng đất mặt toàn cát cây bụi mọc nhiều.
(2) Mùa nấm mối miền Trung, nấm mọc vào đầu đông chớm mưa tháng 11-12. còn miền Nam và tháng 6-7 đầu mùa mưa.