Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/06/2018 14:57, số lượt xem: 374

Làng tôi nằm cạnh ven đồi,
Ruộng chen đá núi, đất lồi sỏi nâu.
Vòng quanh tầm mắt núi xa,
Rù rì dòng nước cũng là Trường Giang.

Hội An, Tháng 8, năm 1965
Rù Rì là đoạn sông chảy qua huyện Quế Sơn của sông Trường Giang.