12.00
Đăng ngày 18/07/2021 16:00, số lượt xem: 126

Gặp gỡ làm chi khổ thề nầy,
Bây giờ ly biệt kẻ Đông Tây.
Chàng về quê cũ buồn tang chú,
Thiếp chốn lầu trang sầu nhớ đầy.
Chữ hiếu chàng Kim đành khoá chặt,
Lưới tình nàng Thuý gỡ sao đây.
Bao năm lưu lạc hương phai nhuỵ,
Chung thuỷ tình yêu chẳng đổi thay.