Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/11/2021 11:37, số lượt xem: 58

Grand Canyon trở lại Cali,
Ghé đập Hoover dọc lối đi.
Trị thuỷ dòng sông thường lụt lội,
Cấp thêm điện, nước Ne.- Ari (1).
Công trình vững chải mọi thời tiết,
Tương tác thiên nhiên đẹp lạ kỳ.
Công nghệ thô sơ đầu thế kỷ (2),
Hơn trăm sinh mạng phải ra đi (3).

(1) Cung cấp điện và nước sinh hoạt cho các thành phố lân cận ở 2 tiểu bang Nevada và Arizona.
(2) Đập được xây dựng trong thời kỳ Đại suy thoái thập niên 1930, thiếu máy móc hiện đại.
(3) Số người bị tai nạn khi xây dựng đập là 122 người.