Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2021 14:51, số lượt xem: 61

Nhà Sâm, biệt thự Maryland,
Vườn rộng cây cao khu phú nhân.
Gặp mặt thầy cô Minh, Quan, Hải (1),
Bạn bè Kim, Hánh, Đạt, Nga, Sâm.
Chủ nhà chiêu đãi tiệc long trọng,
Khách dự thăm nhà bạn chí thân.
Đã bốn mươi năm nay gặp lại,
Hàn huyên vui vẻ cũng như gần.

(1) Ba thầy đều có ba cô tháp tùng.
Ghi lại chuyến họp mặt thầy cô ở nhà bạn học Trần Thị Sâm khi đến Maryland du lịch thượng tuần tháng 7-2013.