Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2021 12:04, số lượt xem: 159

Ngày mưa tầm tả lại lên trường,
Dự lễ ra trường của cháu Phương (1).
Nằm giữa đồi cao nơi hứng gió,
Bên thềm sông biển lạnh mưa vươn.
Không quen lạnh giá run cầm cập,
Bản quán trải rồi vẫn như thường.
Mùa hạ tưởng chừng không lạnh lắm,
Không ngờ thời tiết chuyển khôn lường.

(1) Nhân dịp du lịch Canada dự lễ tốt nghiệp Ph. D cháu Đào Thế Phương ngày 12/6/2013.