Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2021 16:21, số lượt xem: 81

Đêm nay gió mới chuyển mùa,
Thổi mây tan tác, sóng lùa thuyền nghiêng.
Đông sang những tưởng quen liền,
Nữa đêm trở giấc, niềm riêng dạt dào.
Ngọn đèn le lói dầu hao,
Bên ngoài trùng dế lao xao khúc đàn.
Miên man nghỉ ngợi đêm tàn,
Tiếng gà gáy sáng báo sang một ngày.