Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 12:05, số lượt xem: 109

Đào hang cắn phá mãi ngày ngày,
Hết chỗ ngoài sân đến chậu cây.
Bẫy dính, bẫy lồng, không hiệu quả,
Thuốc viên ô nhiễm biết sao bày.

Nhà bên Cầu Sắt rạch gần đây,
Đã lấp làm đường năm mấy nay,
Hang ổ loài này đều lấp cả,
Nên đành xâm nhập gia cư ngay.

Một loài động vật trí khôn hay,
Nhà cửa phố phường sửa mới thay.
Chủ phá dỡ nhà tan nát tổ,
Sang nhà lân cận phá liền tay.

Trời sinh răng cửa chúng dài hoài,
Chúng phải mài răng mãi tháng ngày.
Để mở miệng môi ăn uống được,
Gặm nhằm đồ cứng mãi răng mài.

Muốn không diệt chuột giống sư thầy,
Phải dọn cửa nhà sạch sẽ ngay.
Hoặc đặt vật gì xua đuổi chúng,
Không nên giết chúng nghiệp sau nầy.

Luật trời có lẽ sẽ luôn bày,
Không có vật gì vô ích đây.
Vạn vật cộng sinh trong thế giới,
Tinh thần vật chất giúp đời nay (1).

(1) Mọi vật chất, hiện tượng trên cõi đời, cái tốt giúp ta sung sướng, cái xấu giúp ta cảnh tỉnh, giống như âm dương 2 mặt của đời sống.