Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2021 10:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 27/09/2021 10:18, số lượt xem: 68

Đỏ thắm mặt trời chìm luỹ tre,
Gọi đàn chim én rộn chiều quê.
Mục đồng thong thả lưng trâu hát,
Thợ gặt vội vàng gánh lúa về.

Lúa xếp thành giồng tròn bốn bề (1),
Giữa sân trâu dẫm thóc đem rê (2).
Bửa cơm thịnh soạn bày nhà giữa,
Cùng bạn vần công chuyện hả hê.

(1) Ngày xưa chưa có máy tuốt lúa, và dùng rơm rạ cho trâu bò ăn, nên gặt lúa cắt sát gốc rạ gánh về chất thành đống giữa sân dắt trâu dẫm quanh đề tuốt hạt thóc ra, rơm rạ chất thành cây rơm để dành trâu bò ăn khi thiều cỏ.
(2) Thóc này đem rê quạt gió bay rác còn sót thành hạt lúa sạch.