Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2021 17:23, số lượt xem: 46

Mây thẫm đen tuyền, núi biếc màu,
Núi nâng mây phủ, nước sông sâu.
Nước dâng cuồn cuộn tung bọt trắng,
Mấy chiếc thuyền câu về bến mau.