Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2019 09:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 24/09/2019 16:05, số lượt xem: 344

Mối lo thời trẻ mãi in sâu,
Tiềm thức ẩn trong quả nhiệm mầu,
Tâm trí mỗi lần không ổn định,
Lại mơ thi cử chẳng xong đâu.