Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2019 09:06, số lượt xem: 127

Mối lo thời trẻ mãi in sâu,
Ẩn trong tiềm thức quả nhiệm mầu,
Mỗi lần tâm trí không yên ổn,
Lại mộng bài thi chẳng tới đâu.