Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2021 15:56, số lượt xem: 80

Hiếm có trên đời việc thập toàn,
Ta cùng châm chước việc nên bàn.
Vàng ròng phẩm chất nào như ý,
Ngọc bích trong còn vết nhỏ lan.
Tuyển dụng toàn tài thường khó đạt,
“Tài tử giai nhân tế ngộ nan”.
Người xưa kinh nghiệm khuyên ta thế,
Chồng vợ nên cùng vượt khó khăn.

(1) Trai tài và gái sắc gặp nhau khó.