Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2018 20:48, số lượt xem: 101

Quét sân, thắp đèn ta ngồi chơi,
Trống rỗng trong đầu lòng thảnh thơi.
Bóng mai che tối hồ sen đứng,
Xuyên tàn cây mít ánh trăng rơi,

Tháng 6, 1963 Đồng Thành Sơn Châu Quế Sơn.