Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2021 21:32, số lượt xem: 93

Nguyên Mông xâm lược lần hai (1),
An Tư Công Chúa con ngài Thái Tông.
Bà là em út Thánh Tông,
Và là cô ruột Nhân Tông vua Trần.
Quân Nguyên đánh tới Gia Lâm,
Thăng Long vây hãm vua Trần trốn đi (2).
Để ngăn giặc tiến tức thì,
An Tư công chúa gả đi cầu hoà.
Thoát Hoan vẫn chẳng nghe ra,
Nhưng khi do dự quân ta đánh liền.
Phản công từ khắp các miền,
Thoát Hoan chui ống giặc Nguyên tan hàng.
Thăng Long ca khúc khải hoàn,
Hy sinh thầm lặng có nàng An Tư.

(1) Đầu năm 1285, quân Nguyên xâm lăng nước ta lần thứ 2
(2) Thánh Tông Thái thượng hoàng và Đương kim Nhân Tông hoàng đế đã đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ (Tam Trĩ hay Tam Trĩ Nguyên, nay thuộc vùng thượng nguồn sông Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).Còn thuyền ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng đối phương.