Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2021 10:10, số lượt xem: 114

Đời sống ông qua ngược ngạo người,
Không màng dạnh lợi mãi rong chơi.
Thơ văn sáng tác nhiều vô kể,
Tác phẩm để đời rơi khắp nơi,
Bát ngát trường giang tuôn ngọn bút,
Mênh mông châu thổ ý thơ rơi.
Nữa say nửa tỉnh như điên dại,
Là bậc kỳ nhân lạc xuống đời?