Lá xào xạc tựa mưa rơi,
Ánh trăng phủ trắng đất trời mờ sương.
Tuổi già trằn trọc đêm trường,
Ai người sửa soạn chiếc giường giúp ta.