Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2021 19:45, số lượt xem: 108

Đồng Thành thôn vắng một mình ta,
Bóng tối hiên tre phủ bức là,
Trăng sáng đầy trời soi sóng lúa,
Côn trùng rền rỉ gió làn xa.
Võng đưa kẽo kẹt bà ru cháu,
Chày dội thập thình xóm vọng qua.
Bầu bạn gió sương năm tháng trải,
Mây ngàn cỏ nội ngắm cười khà.