Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2018 10:32, số lượt xem: 185

Mưa đêm rả rích bên hè,
Ếch nhái, trùng dế hoà bè nhạc đêm.
Dù xa trận địa nghe êm,
Ngày mai chắc phải tính thêm bước lùi.
Cuộc đời không lẽ chôn vùi,
Trong vùng chiến sự ngậm ngùi cùng dân.
Ai nấy phải lo lấy thân,
Bà con làng xóm xa gần bi thương.
Cuộc đời quả thật vô thường,
Con người sinh mạng khôn lường tử sinh.