Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2021 19:29, số lượt xem: 62

Chùa xa chuông vọng ngày vừa tàn,
Sóng lúa giải vàng lụa thướt tha.
Mục tử nghêu ngao vài khúc hát,
Nông phu thong thả trở về nhà.

Tàu dừa eng éc én bay ra,
Dơi vụt dọc ngang từ nóc nhà.
Trăng mảnh lưởi liềm tre mới ló.
Mấy cô thôn nữ chuyện gần xa.

Im lìm làng xóm phủ đêm màn,
Chó sủa trong sương im ắng dần
Trăng thức trời khuya như nghĩ ngợi,
Lòng người bao kẻ cũng như trăng!