Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2021 05:04, số lượt xem: 60

Phân biệt âm dương khó rõ ràng,
Âm dương tương đối việc nên bàn.
Âm bên âm nhất là dương đó,
Dương sánh dương hơn lại biến âm.
Trái đất đối trăng là dương tính,
Nhưng so mặt nhật lại là âm.
Âm dương liên kết trong muôn vật,
Vạn vật cân bằng dương với âm.