Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2015 06:12

Giá chi em đã có chồng
Gặp má em hồng anh chẳng dám mơ
Bằng dây giậu đổ phên thưa
Áo ngủ thì mỏng cơn mưa thì dầy
Người dưng thiêm thiếp ngủ ngày
Đủ cho lẩm cẩm dạo vài đường thơ
Xin em đừng khoá giấc mơ
Đỡ khi tắt lửa anh nhờ que diêm
Chân đi qua đất bao miền
Vậy mà bờ giậu láng giềng đành thua.


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002