Ngôi đền đầy ắp lời thiêng
Mở cửa đón gió, gió kiêng chưa vào
Thôi đành ra góc bờ ao
Thấy mình bóng nước sợ chào người quen.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022