Muộn rồi anh ơi, chẳng kịp đâu!
Tình em nồng ấm ngọn đèn dầu,
Dù trong mưa lạnh hay giông bão
Sáng tỏ phòng không suốt đêm thâu

Muộn rồi, anh có hiểu thấu chăng?!
Tình anh bông đùa với chị Hằng,
Mình em cô lẻ trong canh vắng,
Mong bóng hình ai - đêm không trăng…

Muộn rồi anh ơi, đèn… hết dầu!!!
Niềm tin đã cạn chẳng còn đâu!
Đời người con gái đâu dài thế?
Chờ ngày anh hiểu – Tình còn đâu?!

P/S: Bài thơ hay quá, nên em xin mạn phép bình đôi vần thơ cho nó hợp cảnh:D
Có gì mạo phạm xin quý anh lượng thứ:D Cũng chỉ là nhìn thấy bóng hình mình trong bài thơ của anh thôi ạ


Lặng trông gió đùa mây ngoài cửa sổ
Mưa thấm buồn như đổ tận trong tim...