Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2019 14:59, số lượt xem: 163

Ai người đắp đập xẻ đôi dòng
Hồ Sương từ đó hoá thành hai
Bên gọi Trúc Bạch, bên Tây Hồ
Trúc Bạch thả cá, Tây Hồ thả sen
Cổ Ngư con đường tự thủa trước
Cảnh vật vẫn thế chỉ thay tên
Ngày xưa vua chúa yêu cảnh đẹp
Bãi triều, thả hồn, nước mênh mông!