15.00
Đăng ngày 18/11/2019 10:10, số lượt xem: 246

Ánh trăng rớt xuống trần gian
Đọng trên mi mắt cô nàng xinh xinh
Hỡi ai ngồi cạnh đài trang
Tô son điểm phấn em đi lấy chồng
Em đi chết cả vầng trăng
Sông thu rẽ sóng hồn anh xây mồ
Anh về gom nhặt lá xưa
Rắc lên mộ huyệt thiên thu tình mình!