Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2020 09:56, số lượt xem: 143

Anh dõi mắt tiễn người tri kỷ
Dáng em dần khuất bóng phi trường
Thoáng một lát ánh đèn xa hẳn
Người trong mây hay ở tim mình!