Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2019 11:12, số lượt xem: 254

Bóng thuyền hun hút trên sông
Sầu vương lên bãi lệ tuôn đôi bờ
Nhìn kìa cánh hạc bơ vơ
Sao không vỗ cánh lên chơi chị hằng

Thuyền đi nhớ để lại tăm
Anh theo bóng nước mà mong gặp thuyền
Thuyền ơi cứ chầm chậm thôi
Hối hả chi lắm cho đời tơ vương

Thuyền hoa mỗi lúc một sầu
Sầu theo con nước mạn thuyền chênh chao
Vài con vịt cỏ trên sông
Bơi ngược con nước quẩn trong đám bèo

Nước lên sầu cũng lên theo
Lệ rơi lã chã hoà vào trong mưa
Thuyền buồn nỗi nhớ xa đưa
Anh theo bóng nước mà mong gặp thuyền!