Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2019 16:01, số lượt xem: 218

Ba năm anh quay về chốn cũ
Cảnh xưa sao mãi gợi lòng đau
Vẫn gọi tên em trong vô vọng
Thu đã thay màu có biết đâu

Mối tình câm nặng nào ai biết
Chỉ đến mùa thu lại thay màu
Ba lớp lá thu thay nhau ủ
Một mối tình câm em biết không!