Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2020 16:53, số lượt xem: 122

Thu mới vừa sang đã lạnh rồi
Bên ngoài khung cửa gió bấc lơi
Từng cơn từng cơn lùa khe cửa
Giá lạnh tim côi một góc trời

Sông xưa bến lạnh đời lữ khách
Con đò chống chếnh kiếp sang thu
Vẫn biết đợi người trong cô quạnh
Thu đã về rồi em mãi đâu!