Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2019 08:42, số lượt xem: 206

Thu về ai rắc lá lên đồi
Phủ lên tình anh phút đơn côi
Em mãi theo chồng về xứ lạ
Có biết chiều thu nhớ một người!