Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2020 17:08, số lượt xem: 131

Muốn làm thằng nhỏ cong lưng bú
Miệng sữa u ơ khóc giữa trời
Đời người mấy đỗi yên bình thế
Nằm chưa chợp mắt đã sáng rồi!