54.00
Đăng ngày 20/12/2019 11:15, số lượt xem: 300

Một năm dài lê thê
Một tháng buồn đê mê
Một ngày sao não nề
Ôm giờ chờ từng phút

Ngày buồn trong công viên
Sờ tay lên tượng đá
Hỏi tượng có buồn không
Mà sao nhỏ lệ buồn

Ta buồn hơn tượng đá
Cảm xúc có còn không
Muốn được như tượng đá
Nhỏ giọt lệ chiều buồn

Vắt vào tận khối óc
Vò vào tận trong tim
Bước lần tìm kỷ niệm
Một bóng chiều hư không

Một bóng chiều tàn tạ
Lê bước trong công viên
Phủ phục bên tượng đá
Xin một chút lệ buồn

Ngủ một chút được không
Chẳng tỉnh dậy cũng được
Có bằng tượng đá đâu
Mà phải tiếc chiều buồn

Ngày mai ta thức dậy
Bên mộ huyệt quan tài
Vẫn còn người nhỏ lệ
Ta lại buồn chiều mai!