Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2020 10:00, số lượt xem: 184

Em hỏi gió thu ơi!
Tơ hồng từ đâu tới
Bay khắp chốn nhân gian
Giai nhân sầu đẫm lệ

Ông Tơ làm sợi chỉ
Bà Nguyệt kết tơ duyên
Tơ hồng bay khắp chốn
Vô tình vướng duyên tơ

Sao đã kết duyên tơ
Tình em hoài dang dở
Bèo dạt tận chân mây
Mây trôi hoài không dứt

Em muốn quay trở lại
Thủa e ấp ban đầu
Chưa vướng phải duyên sầu
Lệ thu còn không biết

Trách ông Tơ bà Nguyệt
Chẳng khéo kết duyên tơ
Tình em hoài dang dở
Gối thu, đẫm lệ sầu!