Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2020 17:05, số lượt xem: 134

Muốn theo cơn gió phiêu phiêu
Miếng cơm manh áo lại lôi trở về
Hẹn trăng hẹn gió mười năm
Con đủ đèn sách lại ta lên đường!